Mogućnosti pretrage:

 • pretraga u oba smera: nije neophodno izabrati smer prevoda, aplikacija ispravno određuje iz kog jezika potiče zadata reč
 • morfološka pretraga: možete da unosite reči u bilo kom obliku, dakle, rodu, broju, padežu ili vremenu, što će ceniti ne samo početnici
 • fulltext pretraga: ispod osnovne odrednice će se pojaviti ostale upotrebe zadate reči sa primerima ili kolokacijama
 • sugestije za pretraživanje: dovoljno je da unesete prva 3 slova reči i prikazaće vam se ponuda mogućih odrednica
 • bez dijakritičkih znakova: možete da unesete reč i bez kvačica, akcenata, umlauta ili drugih dijakritičkih znakova, aplikacija će naći ispravnu odrednicu; ovo ćete ceniti posebno na mobilnim telefonima
 • ispravka grešaka u kucanju: ako pogrešno unesete reč, program će vam ponuditi ispravne mogućnosti
 • u kinesko-srpskom rečniku možete da unosite reči i u transkripciji pinjin
 • u japansko-srpskom i korejsko-srpskom rečniku odrednice možete da tražite prema transkripciji izgovora
 • u grčko-srpskom rečniku ćete naći ispravnu odrednicu, iako reč napišete latinicom ili bez dijakritičkih znakova
 • srpske odrednice možete da unosite latinicom i ćirilicom

Zašto su rečnici prikladni za studente i nastavu jezika:

 • pregledna podela odrednice na značenja i prema vrsti reči
 • dosledno razlikovanje homonima
 • uz svaku odrednicu stoji vrsta reči, eventualno rod, kod glagola vid
 • odrednice sadrže mnogo napomena koje preciziraju prevod reči i olakšavaju shvatanje značenja
 • ako ne postoji odgovarajući prevod, reč je objašnjena uz pomoć opisa
 • kod glagola navodimo predlog ili padež glagolske valencije; ova osnovna informacija nedostaje u većini online rečnika
 • kod svih odrednica je navedena kompletna IPA transkripcija, u slučaju kineskog je to pinjin
 • kod italijanskih, ruskih i ukrajinskih odrednica je označen akcenat
 • u nemačkom je kod svih homonima označen akcenat, eventualno odvojivi prefiks
 • u određenim jezicima iza odrednica navodimo i važne gramatičke oblike (na primer genitiv imenica i prideva, prošlo vreme glagola i drugo)
 • nepravilni glagoli su dodatno označeni zvezdicom
 • u engleskom, nemačkom, francuskom, španskom, portugalskom, italijanskom i ruskom možete da otvorite detaljne tabele morfologije; i ne samo to, kod glagola će vam se prikazati kompletan pregled građenja svih vremena, prostih i složenih
 • za glavne evropske jezike su takođe dostupni primeri izgovora od strane izvornog govornika u obimu od čak 40 000 odrednica
 • kod mnogih odrednica se odmah prikažu sinonimi i antonimi koje ćete naći u levom donjem delu prozora
 • odlično pomagalo za obogaćivanje vokabulara je i prikaz drugih reči sa istim korenom, ali s različitim prefiksom ili sufiksom
 • u engleskom su pregledno prikazani i svi frazni glagoli sa istim osnovnim glagolom
 • studenti će ceniti i tematske oblasti, npr. Boje, Ptice, Voće, Zemlja, Bolesti, Kuvanje, Pića, Jezici itd., ukupno više od 100 tema na svakom jeziku
 • sve odrednice obrađuju iskusni lingivisti i prevodioci, ne radi se o rezultatu mašinskog prevoda, kao ni o automatski izvučenom paru reči iz korpusa
Podaci su zaista aktuelni, stalno dodajemo nove odrednice i primere u sve jezike i ceo portal aktualizujemo 3-4x godišnje.

Na portalu ćete naći i: