×
Gramatika
Engleski alfabetImenicePisanje imenica velikim početnim slovomMnožina imenicaIzuzeci u građenju množineRod imenicaPrisvajanjePrisvajanje uz pomoć predloga ofPrisvojni padežPrideviKomparacija pridevaKomparacija uz pomoć nastavakaKomparacija uz pomoć more i mostNepravilna komparacija pridevaVeznici za poređenje uz pomoć komparativaPoređenje pridevaKonstrukcija the... the... sa komparativom pridevaPromena stanja uz pomoć become, get, go, grow, turnČlanoviOdređeni član - THENeodređeni član - A ili ANNulti članZameniceLične zameniceNominativ zamenicaZamenice u kosom padežuPrisvojne zamenicePridevske zameniceSamostalne zamenicePovratne zamenicePokazne zameniceUpitne zameniceOdnosne zameniceNeodređene zameniceDeterminatoriEither - or, neither - nor, both - andBrojeviOsnovni brojeviMatematičke operacijeRedni brojeviIzražavanje višestrukostiRazlomciIzražavanje vremenaDatumGlagoliPomoćni glagoliKonstrukcija be toKonstrukcija be about toKonstrukcija be supposed toGlagol haveModalni glagoliTrpno stanjeNepravilni glagoliGerundijum i particip prezentaGlagolska vremenaSadašnja vremenaPrezent trajniGrađenje prezenta trajnogPrezent prostiGrađenje prezenta prostogImperativImperativ za prvo lice množineProšla vremenaPreterit prostiGrađenje preterita prostogOblik USED TO i WOULD u prošlom vremenuPreterit trajniGrađenje preterita trajnogPrezent perfekatGrađenje prezent perfektaPrezent perfekat trajniGrađenje prezent perfekta trajnogPluskvamperfekatGrađenje pluskvamperfektaPluskvamperfekat trajniBuduća vremenaFutur prostiGrađenje futura prostogFutur trajniGrađenje futura trajnogBliska budućnostFutur perfekatGrađenje futur perfektaFutur perfekat trajniGrađenje futur perfekta trajnogKondicionalOblik WOULDOblik SHOULDOblici COULD i CANOblici MIGHT i MAYOblik OUGHT TOUslovna rečenicaRealni uslov u sadašnjostiRealni uslov u prošlostiNerealni uslov u sadašnjostiNerealni uslov u prošlostiŽeljne rečeniceSlaganje vremenaPriloziIzvedeni priloziKomparacija prilogaPredloziVezniciNezavisni vezniciZavisni vezniciUzviciRed reči i građenje rečenicaZavisne rečenice u engleskoj složenoj rečeniciNeupravni govor u složenoj rečeniciUpitni privesciDerivacija reči u engleskom jezikuSufiksacijaPrefiksacijaInterpunkcijaBritanski naspram američkog engleskog
Reklama:

1 Engleski alfabet

Izgovor engleskog alfabeta
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [ɔʊ] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [dʌbljuː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [eks]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Pažnja, u američkom engleskom slovo z se izgovara [ziː].
Izgovor specijalnih simbola
Simboli IPA abecede koji se koriste za transkripciju izgovaraju se na sledeći način:
[ŋ] Nazalno n. Izgovara se kao n sa prizvukom g na kraju, slično kao u reči banka.
[θ] Bezvučno th. Izgovara se tako što se vrh jezika pritisne na prednje zube te se lagano izgovori S. Npr. think
[ð] Zvučno th. Izgovara se tako što se vrh jezika pritisne na unutrašnju stranu gornjih zuba te se lagano izgovori Z. Npr. this
[ɜ] Izgovara se kao duži neodređeni samoglasnik - kao kod oklevanja ili nesigurnosti.
[ə] Ovaj glas je neodređeni kratki samoglasnik. Čuje na kraju izgovorenog h, b ili n i sl.
[æ] Izgovara se kao široko otvoreno e - između srpskog e i a.
[w] Glas je sličan srpskom uo ili ua. Ne izgovarajte ovaj glas kao v!
[i] Izgovara se kao srpsko i.
[ɪ] Izgovara se kao kratko srpsko i.
[ɔ] Izgovara se kao srpsko o.
[ɒ] Izgovara se kao duže o sa nijansom a.
[ʊ] Izgovara se kao nenaglašeni glas u.
[ʌ] Izgovara se kao kratko srpsko a.
[ʃ] Izgovara se kao srpsko š, ali mekše.
[tʃ] Izgovara se kao srpsko ć.
[ʒ] Izgovara se kao srpsko ž, ali mekše.
[ː] Produžava prethodni samoglasnik.
Reklama:

Reklama: